Manufacturer Activated Carbon grades For All Of Applications

For all needed activated carbon just one stop

Water treatment Activated Carbon 


 
Vazin carbon Co,Ltd Activated Carbon Manufacturer

فرآیند تصفیه آب

 

شرکت وزین ساز تولید کننده طیف

وسیعی از کربن فعال برای تصفیه آب

 پساب صنعتی و تصفیه فاضلاب و

دیگر کاربردهای فاز گاز که از

جمله ویژگی های کلیدی برای این

محصولات عبارتند از : درجه بسیار

عالی کیفیت بالا ، گستردگی سطح

فعالیت بسیار بالا برای حذف

آلاینده های موجود در آب - دارای

حجم منافذحداکثر در ساختار

مولکولی خود برای کمک به

دست یابی به درجه کیفیت بالا برای حذف

آلایندگی ها، ظعم ، رنگ ، بو و ناخالصی های موجود در آب ، جاذب بسیار قوی برای حذف صد در

صدی آلایندگیهای از قبیل فلزات سنگین و آلودگی های میکرو بیلوژیکی و میکرو ارگانیسمی موجود در

آب - پالایش و تطهیر صد درصدی آب عبور داده شده از کربن فعال