Manufacturer Activated Carbon grades For All Of Applications

For all needed activated carbon just one stop

Solvent recovery Activated Carbon

بازیافت حلال

شرکت وزین ساز تولید کننده کربن فعال برای

استفاده در پروسه بازیافت حلال، که از جمله ویژگی های

کلیدی خاص برای این محصولات عبارتند از : دارای

درجه بسیار عالی کیفیت با گستردگی سطح فعالیت

بسیار بالا برای بازیافت حلال - دارای حجم منافذ

حداکثر با اندازه منافذ بهینه در ساختار منافذ

مولکولی خود برای کمک به دست یابی به درجه

بالای کیفیت برای بازیافت حلال قابلیت احیای مجدد

بدون افت کیفیت